Новини, Шарен свят

Модерно осветление има вече цялата община

„За повече светлина!” – под това мото Общината осъществи проект за внедряване на енергоефективно осветление. Специалисти от „Самел-90” АД са монтирали общо 6822 осветителни тела на територията на града, Боровец и 24-те села.
С подмяната на уличните лампи с модерните LED осветители ще се постигне значителен икономически ефект не само от по-ниското потребление на енергия, но и от гледна точка на дълготрайността на живота им. Според специалистите новите тела имат 10 пъти по-дълъг жизнен цикъл от използваните до момента. Освен това с новите лампи се постига по-добра осветеност, тъй като светлината им е близка до дневната. От начинанието има и екологичен ефект, понеже новите тела не отделят вредни емисии.
Монтираните осветители са с мощност от 25, 35 и 45 вата. На главните пътни артерии в Самоков пък са монтирани 80-ватови тела. Старите лампи в града са били главно натриеви с мощност от 150, 100, 70 и 50 вата и компактни – луменисцентни лампи от 55 вата. Лампите по селата пък са били живачни с мощност от 400, 250 и 125 вата. Видимо разликата в ползваната електроенергия е голяма, но по-важното е, че с новите лампи с по-ниска консумация се постига много по-голяма осветеност.
Към новата мрежа са монтирани и 129 табла за управление, които ще отчитат консумацията на ток, неправомерно прикачване, повреди и др. и така ще се осъществява непрекъснат контрол и наблюдение на мрежата.
Две години е срокът за гаранционна поддръжка на системата и енергиен мениджмънт.
Стойността на проекта е около 1. 6 млн. лв. /без ДДС/. Осветителните тела са собствено производство на фирмата, а гаранцията им е 5 години.
Предварителен анализ на фирма „Енефект” е показал, че срокът за възвръщане на инвестициите чрез реализирани икономии е също 5 години.
Очаква се изпълнението на проекта значително да повиши сигурността през тъмната част на денонощието, а и да подпомогне видеонаблюдението. В момента на възлови места в цялата община се монтират десетки нови камери, които отговарят на най-съвременните технически изисквания. С осигуряването на по-добра осветеност и видимост ще се облекчи и работата на полицията, ще се подобри и контролът за движението по пътищата.

Leave a Reply