Можем вече да плащаме данъците

Всяко данъчно задължено лице вече може да плати задълженията си към община Самоков. Това може да стане на касите в сградата на Общината, във всяко кметство, както и на касите на ДСК, Изи Пей и Фаст Пей. Задълженията могат да бъдат платени онлайн чрез Ипей или чрез виртуалния ПОС-терминал от страницата на Община Самоков. За втория вид плащане обаче данъчно задълженото лице трябва да разполага с ПИН, който се предоставя от Общината. Задълженията могат да се платят и по банков път. Сметките за плащане са публикувани на интернет страницата на Община Самоков.
Заплатилите целия размер на задълженията си по Закона за местни данъци и такси до 30 април ползват 5% отстъпка. Данъците могат да се платят и на две вноски, като срокът за заплащане на първата вноска е до 30 юни. След тази дата се дължат лихви върху първата вноска.
Втората вноска трябва да се плати до края на октомври.
Сега се подготвят данъчните съобщения до гражданите за размера на задълженията за 2023 г., както и за евентуални стари задължения. Към данъчните съобщения ще бъде приложена и брошура с отчета за изразходваните приходи в Самоковска община в сферите на инфраструктурата, благоустрояването, образованието, социалната политика, здравеопазването, културата и др.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*