Здраве, Новини

Може да смените личния си лекар до края на юни

До 30 юни всеки здравноосигурен има право да смени личния си лекар с друг, който е сключил договор със Здравната каса. Формулярът за смяна – регистрационна форма за постоянен избор, може да се разпечата от интернет страницата на Касата или да се прави лично от здравноосигурения.
Изборът може да стане и онлайн. Документът, подаван по електронен път, обаче трябва да се подпише с електронен подпис от здравноосигурения.
При смяната не е необходимо досегашният лекар да бъде информиран, тъй като това става по служебен път.
При временно пребиваване за повече от 1 месец, но не по-дълго от 5 месеца извън района на съответната Районна здравноосигурителна каса, където е избран постоянният личен лекар, осигуреният има право на временен избор на джипи. При временния избор съответното лице има право да получава първична извънболнична медицинска помощ във всяко лечебно заведение в страната. За целта трябва да се попълни регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар. В документа, освен своите лични данни, здравноосигуреният трябва да посочи и причината за временната промяна на личния лекар.

Leave a Reply