Новини, Шарен свят

Молби за детски надбавки ще се приемат от 1 април

От 1 до 30 април в дирекция “Социално подпомагане” ще се приемат молби-декларации за отпускане на семейни помощи за деца – т. нар. детски надбавки.
От социалната дирекция уточниха, че заедно с молбите трябва да се представят още няколко документа: бележки за доходите на родителите през последните 12 месеца; бележка за редовни профилактични прегледи и имунизации на всяко дете, издадена от личния лекар; удостоверение от училището, където е записано детето, че посещава редовно учебните занятия; ако детето има ТЕЛК-ово решение, се прилага и то; ако родителите са разведени, представя се копие от съдебното решение.
При подаване на документите задължително се представят и личните карти на родителите, както и оригиналният акт за раждане на всяко дете.
Самите документи ще се подават в новата приемна на дирекцията, която се намира на партера в сградата на Общината, вдясно от главния вход.
Директорката Боянка Попова увери, че ще се създаде необходимата организация при приемането на документите, за да може по-добре и по-бързо да се обслужват гражданите. Стана ясно още, че общо родителите на около 7000 деца от общината получават детски надбавки.

Leave a Reply