Новини, Шарен свят

Молби за детски се приемат до края на извънредното положение

От дирекция „Социално подпомагане” информираха, че срокът за подаването на молби за детски надбавки е удължен и документи ще се приемат до края на месеца, през който се преустанови действието на въведеното през март извънредно положение.
Ако родителите все пак желаят да подадат своята молба-декларация сега лично, това може да стане на приемната на дирекцията, но при спазването на всички въведени противоепидемични мерки и изисквания.
От своя страна служителите от дирекцията са снабдени с необходимите предпазни маски, ръкавици, защитни облекла и дезинфектанти.
През миналата година в „Социално подпомагане” са били подадени над 2000 молби за детски надбавки.

Leave a Reply