Новини, Образование

Молби за общински стипендии могат да се подават

От 1 юли започна приемането на заявления за кандидатстване за общинска стипендия. Крайният срок за подаване на документите е 9 август 2019 г.
Стипендиите – 9 на брой, се отпускат по решение на Общинския съвет. Те се присъждат в подкрепа на даровити самоковски ученици от 8 до 12 клас или на студенти с отличен успех и високи постижения в различни области.
За постижения в природо-математическите науки се присъжда стипендия на името на акад. Любомир Чакалов, в сферата на хуманитарните науки – на името на Константин Фотинов, в областта на изкуствата – на името на проф. Васил Стоин и на името на Наум Хаджимладенов. Отпуска се и стипендия за спортни постижения.
Стипендиите са в размер на 1000 лв. и се изплащат в рамките на учебната 2019/2020 г. Комплектът документи включва заявление от ученика или студента; копие от бележника или академична справка с годишния успех за учебната 2018/2019 г.; документи, удостоверяващи постиженията; препоръка от училището /респективно университета/ или от спортния клуб.
От 2016 г. са обявени още две общински стипендии по 500 лв. за малки спортисти – ученици от 2 до 7 клас, с постижения в зимните спортове. Редът за кандидатстване е същият, като заявлението до кмета може да бъде подадено и от родител.
Удостоверенията на удостоените стипендианти на Общината ще им бъдат връчени на Празника на Самоков – 21 август.
Повече информация може да се получи в стая 519 в сградата на Общината или на тел. 0722/600-99, 0887 69 69 02.

Leave a Reply