Новини, Образование

Молби за общински стипендии се приемат до 31 август

От Община Самоков напомнят, че от 1 юли 2016 г. могат да се подават молби за общински стипендии за следващата учебна година. Крайният срок е 31 август 2016 г.
Съгласно Решение на Общински съвет – Самоков, Общината отпуска стипендия в подкрепа на даровити самоковски ученици от 8 до 12 клас с отличен успех, както и на студенти. Стипендиите са в размер на 1000 лв. и се изплащат в рамките на учебната година. Постиженията, с които кандидатстват младите хора, могат да бъдат в областта на природо-математическите и хуманитарните науки, изкуствата и спорта. Не се присъжда стипендия само за успех.
Комплектът документи включва заявление от ученика или студента; копие от бележника с годишния успех за учебната 2015/2016 г.; документи, удостоверяващи постиженията; препоръка от училището или от спортния клуб.
От тази година са обявени още две общински стипендии по 500 лева за малки спортисти – ученици от 2 до 7 клас, с постижения в зимните спортове. Редът за кандидатстване е същият, като заявлението до кмета може да бъде подадено и от родител.
Относно държавните стипендии по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, следващият етап за кандидатстване е до 15 юли. Документите трябва да се подадат най-късно до 4 юли 2016 г. Общината придвижва документи на ученици от общински училища, но оказва пълно съдействие и на самоковските ученици от държавните училища.
За повече информация: стая 519 в Общината или на телефон 0722/60099.

Leave a Reply