Новини, Шарен свят

Молби за помощи за отопление ще се приемат след 10 юли

В дирекция „Социално подпомагане” от 10 юли ще започне приемането на молби за отпускане на помощи за отопление за предстоящия есенно-зимен сезон.
В страната кампанията стартира от 1 юли, но при нас необходимите формуляри ще бъдат получени към 10-и.
Целевата помощ за отопление се предоставя в пари авансово и еднократно на правоимащите независимо от вида на ползваното отопление. Месечният размер на помощта се равнява на цената на 350 квтч електроенергия – 250 квтч дневна и 100 квтч нощна. Самата помощ се отпуска за период от 5 месеца – от 1 ноември 2014 г. до 31 март 2015 г. Парите може да се получават на каса или по банков път.
Молба-декларация по образец всеки кандидат трябва да подаде в “Социално подпомагане” най-късно до 31 октомври т. г. В срок до 20 дни служител извършва анкета и определя дали кандидатът има право на подпомагане.
Такова право имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление. Освен това съответните лица и семейства не трябва да имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и/или гледане, не трябва да са продавали недвижимо имущество през последните 5 години и да не са пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца. Още едно изискване е спестяванията на член от семейството да не надхвърлят 500 лв.

Leave a Reply