Молби за стипендии се подават до 10 август

Заявления за получаване на стипендии от ученици и студенти от Самоков могат да се подават до 10 август, сряда, съобщиха от общинската администрация. Кандидатите трябва да имат отличен успех и постижения в различни области.
Според решението на Общинския съвет ще се присъдят общо девет стипендии: в областта на природо-математическите науки на името на акад. Любомир Чакалов, в хуманитарните науки – на името на Константин Фотинов, за постижения в областта на изкуствата – на името на проф. Васил Стоин и на името на Наум Хаджимладенов. Предвидена е и стипендия за постигнати високи спортни успехи.
Стипендиите са в размер на 1000 лв. и ще се изплащат в рамките на учебната 2022/2023 г. Ще бъдат отпуснати и две стипендии по 500 лв. за ученици от 2 до 7 клас с постижения в сферата на зимните спортове.
Новите стипендианти на Общината ще бъдат обявени на Празника на Самоков на 21 август.
По-подробна информация може да се получи в стая 406 в сградата на Общината или на тел. 0722/6-00-99.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*