Култура, Новини

Молитва към Паисий

Събуждай ни, Паисий! Още спим…
За робските души сънят е сладък.
Пет века ли ще трябва да вървим,
а свободата да ни е награда!

Запалената свещ във Хилендар
мъждука между Рила и Балкана,
но за душата бедна няма цяр –
приспаната душа е с вечна рана.

Събуждай ни! Историята пак
със пожълтели страници да тръгне,
за да остави своя светъл знак
подобно гръмотевичните мълнии.

Събуждай ни, Паисий! Твоят глас
ще бъде чут в небето и от Бога…
А пламне ли искрицата сред нас,
начало ще е тя на вечен огън…

Иван Ненов

Leave a Reply