Новини, Шарен свят

“Монтажи-64” спечели обществена поръчка

“Монтажи-64” спечели малката обществена поръчка за избор на доставчик на строителни материали на стойност 79 хил. лв. с ДДС. Фирмата ще доставя материали за Общинското строително предприятие, звеното “От социални помощи към осигуряване на заетост” и за извършване на дребни ремонти по ВиК мрежата. Другият участник в процедурата е бил “Тренчев” ООД. “Монтажи” е била предпочетена заради икономически по-изгодната оферта.

Leave a Reply