Новини, Шарен свят

Мощното земетресение се усети и в Самоков

Така изглеждаше ул. "Житна чаршия" към 05.30 ч. тази нощ. Благодарим за снимката на Любослав Валявичарски.

„Събудих се от люшкане на леглото напред-назад. В същото време покрай двете му стени се чу шумолене – сякаш някакви парчета падаха надолу или пък нещо като шуртене на вода. Скочих – явно беше земетресение, но бая силно, за да люшне така масивното легло. Погледнах към мъжа си – той пък беше вдигнал ръката с часовника си. 3 часа! Погледнах през прозорците – повечето стаи на отстрещните блокове светеха. Минах отзад на терасата – коли се палеха, хора се разхождаха, други разпалено нещо говореха. Върнах се, включих веднага радиото, но минаха цели 20 минути, докато съобщиха за земетръса. 5.8 до 6 по скалата на Рихтер. Ау-у-у, тогава вече бая се изплаших!”, сподели за „Приятел” потърпевша от земетръса наша съгражданка.
Наизлезли по улиците хора, наметнати набързо кой с каквото намерил под ръка, припомняха за земетръса в Свищов, когато бяха срутени два блока. Други се тревожеха за язовирната стена на „Бели Искър”. Трети пък се питаха дали версията за 30 години живот на панелите е истина. Някои повече от час не посмяха да влязат, камо ли да легнат. Повечето, останали по домовете си, с нетърпение очакваха поредната информация за случващото се от средствата за масова комуникация. И така – някъде до 5 ч., когато бе и последният по-силен трус. Както е известно, епицентърът на земетресението е бил между София и Перник, на дълбочина около 10 км.

Leave a Reply