Култура, Новини, Образование

Музейна сбирка бе открита в Райово

Бивши учители в училището в Райово

Паметен ще остане 1 ноември 2014 г. за жителите на Райово. Денят на народните будители бе отбелязан много тържествено, а и с едно забележително събитие – откриване на музейна сбирка, посветена на просветното дело в селото и по-специално на местното училище „Отец Паисий”, създадено в далечната 1878 г.
124 години хиляди райовски деца са получавали своето начално, а по-късно и основно образование в родното село. И така до 2002 г., когато по демографски причини училището е закрито. Стотици са учителите, които с любов и всеотдайност са работили през целия този период в училището.
„Това е история. Тя трябва да се знае и от бъдещите поколения.” Тези мисли спохождат Славка Балабанова, която 30 години е работила в училището, от които 18 – като негов директор. И тя решава да се направи музейна сбирка за учебното дело в Райово.
Сл. Балабанова среща разбиране и подкрепа от ръководството на читалище „Христо Ботев” в селото с председател Елка Смрикарова, което отделя специално помещение за тази цел в читалището. Създаден е инициативен комитет, който е помагал при подбора на експонатите, при оформянето на кътовете и при осигуряването на спонсори.
Тържеството откриха най-малките самодейци. Последваха ги по-опитните участници в танцовия състав „Палакарийче” с ръководител Росица Павлова и певиците от „Райски звуци” с ръководител секретарката на читалището Ани Машова. Присъстващите бивши учители и директори на училището, негови възпитаници, гости се насладиха на самобитните песни и хора.

По-късно водещата Катя Янакиева представи бившите учители и част от възпитаниците на училището. Аплодисментите на присъстващите изразиха признателност и преклонение пред техните заслуги.
Минавайки през коридорите на читалището, украсени с портрети на народни будители и експонати от етнографска изложба, всички се отправиха към новата музейна сбирка. След встъпителното слово за народните будители на Катя Янакиева, думата бе дадена на Сл. Балабанова. Тя разказа за голямото желание да се покаже историята на просветното дело в Райово и благодари на всички, които са помогнали за това. Г-жа Балабанова подчерта, че изложбата е осъществена изцяло с дарителски средства. Специална благодарност инициаторката отправи към спонсорите, сред които са кметът на селото Васил Васов, Георги Годинячки, Георги Щъркелов, Васил Балабанов и много други – общо 22 души.
В емоционално слово дългогодишната учителка Цанка Богданова сподели вълненията си от работата в училището, от колегиалните отношения между учителите, рецитира и свои стихотворения за първия учебен ден.
Благодарност за труда по подготовката на музейната сбирка, за щастливите мигове, изпълнени със спомени за работата в училището, за учителите, изказаха Ани Балабанова и Йорданка Балабанова.
Изразено бе и задоволство, че на БНТ с кратък филм е представил музейната сбирка и историята на учебното дело в селото.
В музейната сбирка са включени документи, книги, тетрадки, както и многобройни и разнообразни снимки. Посетителите видяха тук и химна на училището. В очите на мнозина се забелязаха сълзи на умиление.
Читалищното настоятелство даде и коктейл.

Евгения Попова

Кът от новата музейна сбирка

Leave a Reply