Новини, Образование

Музеят в помощ на училището

В навечерието на Деня на народните будители стана ясно, че специалистите от Историческия музей в града ни са подготвили безплатни информационни и образователни беседи. Разчита се и на това, че музеите са чудесно място за изучаване на историята и културата и че учениците и изобщо младите хора трябва по-често да ги посещават.
Беседите са подготвени по такъв начин, че да бъдат интересни и достъпни за децата и учениците. Целта е чрез взаимните усилия на музейните служители и учителите да се култивират у децата и младежите чувства на родолюбие и на любов към историята, културата и родното място; посещенията да не са епизодични, а взаимодействието да продължава успешно във времето.
На разположение на желаещите е и посетителският център на музея. Там могат да се организират ученически четения, срещи-разговори, дискусии, кинопрожекции и др.
За учениците от Самоков и района разглеждането на самия музей, както и на Джамията, на Градската художествена галерия „Проф. Васил Захариев” и на Цари мали град в Белчин е безплатно.

Leave a Reply