Новини, Шарен свят

Набират преброители

Започва набирането на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.
В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Общината. Документите за кандидатстване може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (www.census2021.bg).
Преброителите и контрольорите ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.
Най-подходящи са комуникативни хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности, служители в администрация, както и студенти. Преброителите ще работят и в събота и неделя, като ще имат право да посещават съответните домакинства от 8 до 20 ч. Легитимирането ще става със служебна карта, издадена от Националния статистически институт.
Преброителният участък ще включва 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.
Преброяването се извършва веднъж на 10 години. Предишното подобно начинание беше през 2011 г.

Leave a Reply