Новини, Образование

Награждават малки художници с пленер в Цари мали град

Втора изложба в изпълнението на проект „Твоят час” откриха на 27 януари малки художници от НУ „Станислав Доспевски”.
Изпод четките на вече по-опитните ръчички на малчуганите от двете групи в модул „Изобразително изкуство” и под умелите напътствия на ръководителките Антоанета Механджийска и Юлия Конакчийска през последния месец са се появили десетки красиви рисунки. Те бяха представени пред родители на младите творци в изрисувана класна стая в школото. Основна тема в творбите са кукерите – традиционни образи в родния фолклор, пречупени през призмата на детския поглед във всякакви цветове, форми и нюанси. Развълнуваните ученици чакаха с нетърпение първите отзиви на роднините и споделиха, че рисуват с голямо желание и че изкуството все повече им се удава и им харесва.
„Продължавайте да творите красиви неща със същата любов и плам в очите”, обърна се към подрастващите директорката Камелия Асенова. Тя ги зарадва с обещанието, че за участниците в модула ще бъде организиран пленер в Цари мали град през май.
Проектът е финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от ЕС чрез европейските структурни и инфестиционни фондове.

Делян Василев

Leave a Reply