Новини, Шарен свят

Над 1000 тона отпадъци в депото край Самоков през декември

Общо 1003 тона отпадъци са постъпили в новото депо през последния месец на миналата година. Основната част от тях са били от Самоков – 906 тона. С 85 тона са се отчели от Ихтиман, а само с 4 тона – от Костенец. Останалите 8 тона са приети от фирми за разделно събиране.
Полезният сепариран отпадък, който Общината ще продаде, по данни от местната администрация от началото на януари, е 10.6 т. От тях 4.5 т са хартия и картон, 3.8 т – пластмаса и каучук и т. н.
Рекордно количество отпадъци – 1300 тона, са били приети в депото през октомври.
В новото регионално депо за отпадъци работят общо 18 души. Директорът Емил Марков е с висше образование и с опит в поддръжката на техника.
От Общината напомниха, че старото сметище в м. Катранджия е включено в обектите, които ще бъдат рекултивирани през 2018 г. със средства от ПУДООС /Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда/ към екоминистерството. Одобрен е и подготвеният за тази цел проект.

Leave a Reply