Новини, Шарен свят

Над 1300 души вече получиха първия транш от помощите за отопление

Към 27 август 1362 лица и семейства са получили първия транш от предвидените за предстоящия отоплителен сезон помощи за отопление за социално слаби граждани. Сумата от транша за подпомагане на един човек или семейство възлиза на 131,44 лв.
Общата сума пък, която ще получи всеки правоимащ като помощ през сезона /от началото на ноември до края на март/, е 328,60 лв.
От 1 юли до 27 август в дирекция „Социално подпомагане” в града ни са подадени 2328 молби за получаване на помощи за отопление през зимния период. От дирекцията заявиха, че вече са одобрени 1488 от тези молби, а 222 са отхвърлени, тъй като доходите на подателите надвишават допустимата сума. Останалите молби се обработват.
Служители напомниха, че е задължително при подаването на документите за кандидатстване за помощ да се представя и удостоверение за семейно положение. Този документ се издава от служба „ГРАО” на Общината, а за селата – от местните кметства.
Крайният срок за приемане на молби за помощи за отопление е 30 октомври т. г.

Евгения Попова

Leave a Reply