Новини, Шарен свят

Над 3 млн. лв. от данъци в общинската хазна

За първите 5 месеца на годината от местни данъци и такси са събрани в Общината 3 040 967 лв. Според специалисти сумата не е малка, като се има предвид, че трябва да се съберат общо от налози към 4,5 млн. лв. Служители смятат, че добрите резултати се дължат до голяма степен и на предложените различни възможности за начина на заплащане на местните данъци и такси.
Голяма част от данъкоплатците са се възползвали от 5-процентната отстъпка, като са си предплатили данъчните задължения за цялата година още до края на април. Според справките ползваната отстъпка възлиза общо на 81 340 лв.
Данъчните припомнят, че до края на юни трябва да бъде внесена първата вноска на местните данъци и такса битови отпадъци /такса смет/. При забавяне от началото на юли върху дължимата сума ще се начисляват лихви.
По принцип данъкът върху недвижимите имоти, върху превозните средства и таксата за битови отпадъци се заплащат на две равни вноски – до 30 юни и до края на октомври.

Leave a Reply