Новини, Шарен свят

Над 4000 дка нови гори залесява Югозападното предприятие

Повече от 4000 дка горски култури ще бъдат залесени до края на годината на територията на Югозападното държавно предприятие. През пролетта са засадени над 2100 дка в Благоевградска, Кюстендилска, Пернишка и Софийска област. В есенната кампания, която започна тези дни, се предвижда нови 25 хил. тополови фиданки на площ от 334 декара да бъдат залесени по поречията на реките Струма и Места, както и по някои от основните им притоци.
Продължават почистването на освободените площи след пожара в района на Кресна и Симитли. В момента се извършва подготовка на почвата на площ над 900 дка, които до края на тази година ще бъдат залесени с над 400 хил. фиданки от черен бор и космат дъб, произведени в горските разсадници на Югозападното предприятие.
В ход е и есенната подготовка на почвата за залесяване на 900 дка с фиданки и дъбови жълъди в районите на Рилския манастир, Брезник, Земен, Кюстендил, Невестино, Етрополе и др. Подготвя се и почвата на площите, които ще се залесяват през пролетта на 2021 г. предимно с местни широколистни и иглолистни видове. На терени, които не са възобновени досега с местна дървесна растителност и са извън зоните на Натура 2000, се предвижда създаване на медоносни култури от акация за подпомагане на пчелните семейства в съответните региони.
Продължава кампанията за събиране на семена от различни видове дъб, бук, явор, планински ясен и горскоплодни дървета. По предварителни разчети трябва да се съберат над 10 тона, от които ще бъдат произведени необходимите фиданки за залесяване през следващите години.

Leave a Reply