Новини, Шарен свят

Над 60 нови работни места

Съветът за сътрудничество одобри работодателите, които ще могат да сключват договори по Програмата за обучение и заетост за продължително безработни. По компонент 1 /Работодатели – различни фирми/ са одобрени 30 работни места – 16 за Самоков и 14 за Долна баня. По компонент 2 /Работодател – общинското предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване”/ са одобрени 30 работни места.
По Програмата за обучение и заетост на продължително безработни назначените ще работят 1 година.
За младежи до 29 г. са осигурени две места с 18-месечна продължителност на работата, като 9 месеца са субсидирани, а за останалите 9 месеца съответната фирма ще осигурява средствата. В микропредприятия за първите 5 наети лица са одобрени 4 работни места при същите условия. По линия на държавната помощ за продължително безработни на възраст над 50 г. се осигурява 1 работно място за 1 г., като ще се получава половината от минималната заплата. Осигуряват се и две места за безработни на възраст над 55 г. за 1 г.
От Бюрото по труда уточниха, че одобрените заявки са съобразени с отпуснатите средства.

Евгения Попова

Leave a Reply