Новини, Читателски

Най-бедните имат нужда от повече грижи

Предстои раздаването на помощи на социално слаби. Процедурата може да се опрости, като продуктите бъдат предварително пакетирани в чували и дейността не бъде мъчителна и за двете страни, защото миналата година при раздаването изтърпях унижение и едва оживях.
Надявам се и да се опрости процедурата относно съжителстващия партньор, който също е зле материално, но няма право на помощи.
Големи проблеми имат бездомните, сред които съм и самата аз. Разбираме, че в сегашното трудно време и на управляващите не им е лесно и затова търпеливо чакаме решаване на проблемите. Пак във връзка с това мисля, че може да се обсъди от съответните комисии в Общинския съвет и от дирекцията по социално подпомагане и кметството поне на най-нуждаещите се и болни хора да се поемат здравните осигуровки. През последните 10-15 години от продажба на недвижими имоти в Общината влязоха милиони левове. С част от тези пари би могло да се подпомогнат хората в неравностойно положение.
Предлагам и от Общината и болницата да се създадат възможности – чрез анкета и по други начини, за научаване на мнението на потребителите за качеството на предлаганите им услуги в тези институции, като при обобщаване на резултатите от тези допитвания бъдат поканени и представители на неправителствени организации.
Искам да обърна внимание и на един друг проблем, който пряко засяга нас – дребните потребители. Става въпрос за собствеността на „ВиК”. Доколкото съм запозната, на януарската сесия на Общинския съвет предстои да се разгледа въпросът за членството на Общината във водна асоциация. Смятам, че обществеността би трябвало да бъде запозната по-подробно с този проблем. Надявам се, че общинските съветници и кметът ще устоят на натиска и няма да предоставят водните комуникации в чужди ръце. Това, което нашите родители са създали през миналите години и десетилетия, трябва да бъде съхранено и да се развива, като се използват и европейски пари. Затова не бива да позволяваме общинската собственост да отива при друг. Така се получават едри монополисти и социално слабите не могат да разчитат на никакви отстъпки при определяне на цената на водата. Ако отстояват общинските интереси, ръководителите на Общинския съвет и на кметството могат да разчитат на подкрепата на гражданите.
Сега, в началото на новата година, пожелавам с Божията помощ дейността на общинарите да бъде плодотворна, с мисъл и грижа за най-бедните и онеправдани наши съграждани.

Лиляна Сп. Колева
член на НПО „Милост за слабите”

Leave a Reply