Новини, Шарен свят

Най-малко безработни от 6 години насам

Най-нисък процент на регистрирани безработни от 6 години насам показва официалната статистика на Бюрото по труда за август. Безработните сега са 16.6 % – 2575 души. Спрямо юли хората без работа са намалели с 1.2 пункта, а по отношение на същия период през м. г. – с 4 %. Намаляла е и младежката безработица, която сега е около 15 %. Независимо от положителния спад обаче безработицата при нас си остава двойно по-голяма от средната за страната, която е 8 %.
Висок остава делът – 27.6 %, на безработните на възраст над 50 г. Почти 54 % от хората без работа са жени. Близо 42 % от безработните са с начално и по-ниско образование и това ги прави често неконкурентноспособни на пазара на труда.
През юли 107 души са започнали работа на т. нар. първичен пазар на труда, 27 пък вече се трудят по програми.
От Бюрото по труда уточниха, че до края на септември трябва да бъде разработена регионална програма за заетост. Според промени в Закона за насърчаване на заетостта тези програми се разработват от областните администрации на основата на заявки от общините. Регионалната програма ще бъде внесена в Министерството на труда и социалната политика, а изпълнението й трябва да започне от 15 октомври.

Leave a Reply