Култура, Новини, Политика

Накратко

Първата за годината сесия на Общинския съвет ще се състои в четвъртък, на 31 януари. Предвижда се да се приеме план за приватизация за 2013 г., както и програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Ще се вземе отношение и по докладни записки на постоянните комисии на местния парламент и на кмета на общината.

ХХХ

Своеобразна изложба на школата по изобразително изкуство „Захари Зограф” с ръководител Пенка Боянова при читалище-паметник „Отец Паисий” украси фоайето на читалището. Изложени са най-добрите творби от последните години на малките художници. Рисунки с балерини, цветя, птици… привличат погледа и повишават настроението на посетителите.

Leave a Reply