Новини, Политика, Шарен свят

Накратко

На 2,4 млн. лв. възлизат очакваните приходи от изпълнение на тазгодишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. „Приходите от м. г. са към 2,2 млн. лв. и са повече от постигнатото през предходната 2011 г. Сега, въпреки кризата, вдигаме още малко летвата”, коментира кметът Владимир Георгиев. Отчетът и планът бяха представени от инж. Бранимира Бодурова, директор на дирекция в Общината.

xxx

Около 200 хил. лв. приходи се очакват, ако се изпълни общинският план за приватизация за тази година. Планът бе приет на заседанието на общинарите на 31 януари. Предвижда се продажбата на бившето училище и магазин в Райово, два апартамента в Рельово, част от сграда в Ковачевци, имот в Поповяне. Същевременно стана ясно, че планът за м. г. не е изпълнен и приходи няма. Това се обяснява с недостатъчната атрактивност на обектите и с повсеместната криза.

xxx

Александър Боев /ГЕРБ/ бе избран за председател на временната комисия на Общинския съвет по въпроса за възстановяването на собствеността на земеделски земи. „За” гласуваха 15 съветника, а 12 се въздържаха. Другият кандидат беше инж. Данаил Попов /БСП/.

Leave a Reply