Накратко

Бюфет в СОУ „Отец Паисий” ще бъде отдаден под наем на общински търг. Началната месечна наемна цена ще бъде 173 лв., а срокът за ползване – 3 години.

xxx

Магазин в пазара ще бъде отдаден под наем на общински търг с явно наддаване. Началната месечна наемна цена ще бъде 49 лв. Обектът ще се ползва за срок от 3 години.

xxx

Парцел в Самоков от 694 кв. м ще се предлага за продан на общински търг с явно наддаване при цена 34 700 лв. без ДДС /50 лв. за кв. метър/. Търгове ще има и за регулиран имот в Белчин /1086 кв. м при цена 27 100 лв./ и за място в Ярема /746 кв. м при начална цена от 26 000 лв. без ДДС/.

xxx

Три търговски помещения в блок „Слатина” ще се предлагат за продажба чрез общински търг с явно наддаване. Помещенията са по около 20 кв. м. Началната тръжна цена без ДДС за всяко от тях е между 4000 и 5000 лв.

xxx

Две помещения в старата сграда на съвета за срок от 3 години да ползва Национален парк „Рила”, решиха общинските съветници.

xxx

Поземлени имоти край Ярлово и Ковачевци – ниви и ливади, ще се продават на общински търгове с явно наддаване.

xxx

Около 400 дка земеделски земи – ниви, ливади и пасища, ще се отдават от Общината под наем чрез търгове с явно наддаване. Най-голяма част от имотите са край Алино, но има и в землищата на Драгушиново, Ковачевци, Долни Окол, Продановци, Белчин. Началната годишна наемна цена в повечето случаи ще бъде около 10 лв./дка. Без ДДС. Договорите със спечелилите ще се сключват за срок от 3 до 6 години.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*