Новини, Шарен свят

Накратко

Новият арт магазин при входа на сградата на Общината /в „тунела”/ ще се отдаде под наем при минимална месечна цена 74 лв. без ДДС. Срокът на договора е за 5 години. При оценяване на офертите най-голямо значение ще има предложената цена, следвана от влаганите средства за ремонт и оборудване. Изрично изискване е в обекта да се излагат и изделия на самоковски занаятчии.

xxx

Творби на Христофор Пейчев са подредени в общинската библиотека „Паисий Хилендарски” по случай 80-годишния юбилей на художника. Показани са и рисунки /рамкирани с общински средства/, които Пейчев е дарявал през годините на библиотеката. Изложени са и картини от лични колекции, каталози от изложби на твореца, статии за неговото творчество.

xxx

Предложение за продажба на имот от 20 дка за изграждане на оранжерия предизвика противоречиви мнения на общинската сесия на 28 март и не се прие. Според инж. Петър Георгиев /”Самоковци за Самоков”/ и други съветници предложената цена – 5,91 лв. за кв. метър без ДДС, е ниска, а имало и неясноти в предложението.

Leave a Reply