Новини, Политика, Шарен свят

Накратко

За ведомствени жилища бяха определени 4 апартамента във вх. Б на новия общински жилищен блок в кв. „Самоково”. В тези жилища – от 30-35 кв. м, ще бъдат настанявани само служители на Общината и специалисти от звената на бюджетна издръжка, ако те или членове на семействата им не притежават жилищни имоти на територията на общината.

xxx

9 парцела в североизточната част на сграда, покрай пътя за Ихтиман, ще се продават чрез търг с явно наддаване. Местата са с площ от 598 до 830 кв. м. Началната тръжна цена ще бъде 12 лв./кв. метър без ДДС.

xxx

16 сгради и бунгала в Боровец – стопанисвани от СД „Рилски спортист”, ще бъдат управлявани от Общината, като се провери сегашното състояние на обектите и на споразуменията за отдаване под наем. Приходите от наем ще се използват за подпомагане на дейността на спортните клубове с изрично решение на местния парламент, като за целта ще бъдат изготвени и критерии с участието на постоянните комисии на Общинския съвет.

Leave a Reply