Новини, Политика, Шарен свят

Накратко

Общински земи ще бъдат отдадени под наем на търг с явно наддаване. Нивите и ливадите се намират в землищата на Самоков, Ковачевци, Продановци, Рельово, Широки дол, Клисура, Алино, Поповяне, Гуцал, Марица и Горни Окол.

ххх

Годишните отчети на „Борико-2007” и „Надар-2006” ще бъдат разгледани на следваща сесия на Общинския съвет. Отлагането се наложи, тъй като на заседанието на 29 април не присъстваха представители на двете дружества. На заседанието в понеделник бяха приети отчетите на Общинското лесничейство, „МБАЛ-Самоков”, ОП „Строителство, ремонт и озеленяване”, ”ВиК Чамкория – 2006”, ОП „Спортни имоти и прояви”, ОП „Маркетинг, туризъм и туристическа дейност”, „Самоковконсулт”, „Мальовица” и „Легеартис”.

ххх

Изразходваните от читалищата средства през 2012 г. бяха утвърдени на общинската сесия на 29 април.

Leave a Reply