Накратко

Девет парцела в Самоков ще се продават на търг с явно наддаване. Площта им е от 598 до 830 кв. м, а началната тръжна цена – от 7176 до 9960 лв. Търгът ще се състои на 28 юни. Евентуален повторен търг ще има на 5 юли. Подробно съобщение на Общината за търга е публикувано в „Държавен вестник”, бр. 48 от 31 май т. г.

xxx

Ливада от 10 дка край Злокучане се предлага за продажба на търг с явно наддаване при начална тръжна цена 15 хил. лв. – по 1,50 лв./кв. м. Търгът ще се проведе на 28 юни.

xxx

Общински имоти ще бъдат отдадени под наем на търгове с явно наддаване. Имотите – пасища, ливади и ниви, се намират в землищата на Гуцал, Марица, Самоков, Драгушиново, Широки дол, Продановци, Райово, Клисура и Ковачевци. Под наем на търгове ще бъдат отдадени и помещения в старата сграда на съвета, в поликлиниката и в спортната зала.

xxx

Земя – общинска собственост ще може да се закупува в районите на Ярлово, Ковачевци, Драгушиново, Боровец и Самоков съгласно решение на Общинския съвет от четвъртък.

xxx

Следващата сесия на Общинския съвет ще бъде на 27 юни.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*