Новини, Шарен свят

Накратко

2,5 дка се продават за кравеферма в м. Големо Бакшево край града ни. Минималната конкурсна цена, обявена от Общината, е 15 хил. лв. без ДДС. Условията за участие в конкурса са да се притежават минимум 35 бр. едър рогат добитък и да се представи инвестиционен план за влагане най-малко на 7000 лв. през следващите три години. При класиране на офертите ще се държи сметка преди всичко за цената, следвана от предлаганите инвестиции.

ххх

Три земеделски имота край Ярлово ще бъдат продадени на търгове с явно наддаване. Става дума за ливади от 0,5 и от 3,2 дка, както и за нива от 860 кв. м. Началните тръжни цени /без ДДС/ са съответно 900 лв., 5850 лв. и 1600 лв. Търговете ще се състоят на 6 август.

Leave a Reply