Новини, Шарен свят

Накратко

Конкурс за прокурор в Районната прокуратура в Самоков ще се проведе. Предвиждат се писмен и устен изпит. Подробно съобщение на Висшия съдебен съвет за конкурса е публикувано в „Държавен вестник”, бр. 63 от 16 юли т. г.

xxx

Конкурс за управител на МБАЛ-Самоков” предстои, тъй като през август изтича мандатът на досегашния управител. Във връзка с провеждането на конкурса ще бъде сформирана комисия с участието на юрист, лекар, представител на Районната здравна инспекция и общински съветници. Окончателно становище по въпроса ще се вземе на предстоящата на 25 юли сесия на Общинския съвет.

xxx

Фирмите „Васкос” и „Вива лес” спечелиха три обекта в района на Боровец за продажба на стояща дървесина на корен от гори на територията на Общинското лесничейство. Три от общо петте фирми, подали документи за търга с явно наддаване на 17 юли, не бяха допуснати до участие поради пропуски в документите им. Продадените обекти са на стойност 154 хил., 72 хил. и 71 хил. лв. На 24 юли ще се състои повторен търг за гори в землището на Райово.

Leave a Reply