Новини, Шарен свят

Накратко

Местните данъци и такси ще бъдат определени на сесията на Общинския съвет в четвъртък, на 22 декември. Тогава ще бъде отчетено и изпълнението на програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за приключващата година. Очаква се да бъде приета и наредба за общинския дълг. Ще бъдат разисквани и докладни записки на постоянните комисии на местния парламент.

ХХХ

Работещите без договор ще бъдат глобявани съгласно нови промени в Кодекса на труда, приети на 15 декември. Така санкции в случая вече ще има не само за работодателите, но и за самите работници.

ХХХ

Половината от телчарник в Говедарци ще бъде отдадена от Общината под наем на повторен търг, който ще се състои на 27 декември. Началната месечна наемна цена е намалена на 550 лв. Сградата е в стопанския двор на селото и се нуждае от ремонт.

ХХХ

Средства за организация на обучението на второкласници са получени в Общината. Парите на ученик са 124,50 лв. и са за периода от началото на учебната година до 31 декември. От тази учебна година целодневното обучение на второкласници е задължително.

ХХХ

Сурвачки украсяваха заедно в библиотеката в клуба на Четвърти квартал на 13 декември ученици от началния курс на ОУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Leave a Reply