Новини, Политика, Шарен свят

Накратко

За самостоятелно ВиК дружество в Самоков ще предприеме мерки кметът Владимир Георгиев. Той бе упълномощен за това от общинските съветници на 25 юли. Решението бе взето по предложение на Гражданския инициативен комитет по проблемите на водоснабдяването в нашия район. Съветът има и други подобни решения от минали години, но засега опитите за обособяване на самостоятелно ВиК дружество в града ни удрят на камък.

ххх

ВиК мрежата на Райово, Широки дол и Продановци ще се реконструира. Във връзка с това Общината ще кандидатства за външно финансиране по Програмата за развитие на селските райони.

ххх

Цялостен анализ на състоянието на фирмите „Рила – Самоков 2004”, „Борико – 2007” и „Надар” ще бъде извършен от работна група в състав: Сия Шехтанова и Бранимира Бодурова, директори на дирекции в Общината, Камелия Ангелова, старши юрисконсулт, и Екатерина Вададжийска и Георги Димитров, представители на Общината в Съвета на директорите на „Рила – Самоков 2004”. Работната група ще докладва за резултатите от своята работа на сесия на Общинския съвет през октомври.

Leave a Reply