Новини, Шарен свят

Накратко

Проверка на място във връзка с кандидатстването на Общината с проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в селата Широки дол, Райово и Продановци” бе извършена на 25 септември от представители на държавния фонд „Земеделие”. Проектът е по Програмата за развитие на селските райони, мярка 321.

ххх

Обучение на кметовете на села в общината се проведе в Боровец на 25 септември. Темата бе “Подобряване на общия капацитет за предоставяне на публични услуги”. Финансирането е от Оперативна програма “Административен капацитет” и Европейския социален фонд.

Leave a Reply