Новини

Накратко

Опазването на зеленото богатство бе тема на семинара, организиран от Асоциацията на българските гори на 17 и 18 октомври в хотел „Арена”. Член на асоциацията е кметът Владимир Георгиев. Във форума активно участваха представители на Общинското лесничейство в Самоков. Лекции изнесоха експерти от Изпълнителната агенция по горите.

xxx

30 октомври е крайният срок за внасяне на втората вноска на местните данъци и такси. След това започват да се начисляват лихви върху задълженията. В същото време от общинската администрация напомнят на собствениците на моторни превозни средства, че заплащането на данъка е едно от условията за редовност при годишните технически прегледи. Още могат да се подават заявления за освобождаване от такса смет за имоти, които не се ползват. Ако те са застроени, консумираната електроенергия за предходните 6 месеца не трябва да превишава 50 лв.

xxx

Разкриват се 7 работни места в сферата на индустрията и услугите. Местният Съвет за сътрудничество одобри на 22 октомври заявките на 5 работодатели за наемане на работа на безработни младежи до 29 години чрез субсидиране от държавния бюджет. От Бюрото по труда информираха, че веднага е започнало и сключването на съответните договори.

Leave a Reply