Новини, Шарен свят

Накратко

Таксите за ползване на ледената пързалка бяха увеличени от общинските съветници – както за вход, така и за кънки. Въвеждат се и седмични и месечни карти за ученици и възрастни. Подробности – в следващия брой.

ХХХ

Правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове ще бъдат уреждани от комисия с председател Марияна Вучова, главен експерт в Общината, и членове: Даниела Йончева и Ели Кашинова, общински служители, и Венета Галева и д-р Райко Масларски, общински съветници.

ХХХ

В транспортната схема на общината настъпват промени. Проблемът бе обсъден от местните съветници на последната им сесия. Подробното решение по въпроса ще публикуваме в следващия брой.

ХХХ

Конкурс за фармацевт в аптеката в Радуил предстои да бъде обявен. Аптеката – „Легеартис”, е общинска. Досегашната аптекарка напуска.

ХХХ

Организацията на инвалидите в Самоков ще получи 600 лв. по решение на общинските съветници за интеграция на хората с увреждания в обществото. Отделно 1500 лв. ще бъдат предвидени с подобна цел в общинския бюджет за следващата година.

Leave a Reply