Новини, Шарен свят

Накратко

Училищата в общината са приключили с положителен финансов резултат календарната 2013 г. Преходният остатък в НУ „Д-р Петър Берон” е 132 хил. лв., в НУ „Станислав Доспевски” – 80 хил., в ОУ „Христо Максимов” – 63 хил. лв. Тези средства остават в бюджета на училищата и могат да се използват по решение на ръководствата на съответните учебни заведения.

ххх

Спортните клубове могат да подпомогнат дейността си, като кандидатстват с проекти пред Министерство на младежта и спорта по програма „Спорт за деца с увреждания и деца в риск” в срок до 30 януари. Тези проекти ще се осъществяват от 20 март до 20 декември. Ще получат до 10 хил. лв., които ще могат да се използват за възнаграждения на специалисти, медицински персонал, както и за закупуване на спортни уреди и екипировка, за консумативи, транспорт и др. Засега от програмата за развитие на спорта за деца са се възползвали клубовете по аеробика, „Бороборд” и “Рилски ски скачач”.

Leave a Reply