Новини, Шарен свят

Накратко

Цените на услугите за тъжни ритуали нарастват, макар и с малко. Обикновен ковчег вече ще струва 60 лв. /при досегашна цена 57.60 лв./, а надгробният знак – кръст – 12 лв. /при досегашна цена 9.60 лв./.

ххх

От наеми и продажба на общински имоти през тази година се очакват общо 3.350 млн. лв., заяви директорката на дирекция в Общината инж. Бранимира Бодурова, която представи общинската програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. Съветниците приеха документа единодушно. През м. г. по това „перо” в местната хазна са влезли 3,221 млн. лв. На сесията на 6 февруари бе съобщено, че средствата, получавани от разпореждане с общински имоти през последните години постоянно нарастват.

ххх

Планът за приватизация за 2014 г. бе приет в четвъртък от местния парламент. Общината предвижда да се освободи от два апартамента в Рельово, училището и магазин в Райово, бившата здравна служба в Поповяне, част от сграда в Ковачевци и обособени обекти в бившия Профсъюзен дом. Отчетено бе и изпълнението на плана за приватизация през миналата година.

ххх

Програма за развитие на читалищната дейност и правилник за устройството и дейността на Историческия музей прие Общинският съвет на заседанието си в четвъртък.

Leave a Reply