Новини, Шарен свят

Накратко

Парцели за гаражи ще се продават чрез търг с явно наддаване. Първоначалната тръжна цена е 35 лв./кв. м. Могат да кандидатстват само живеещи в съответния квартал, които не са придобили досега право на собственост върху терен, отреден за гараж. Търгът ще се състои на 18 март. Евентуален повторен търг ще има на 25 март.

xxx

За рехабилитация на пътищата в общината по инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” от републиканския бюджет се отпускат 1.2 млн. лв. За осъществяване на по-малки проекти във всяко от 24-те села на общината пък са предвидени общо 360 хил. лв. – по 10-15 хил. лв. на село, заяви на 24 февруари кметът Владимир Георгиев. Както вече „Приятел” писа, отделно 2 млн. лв. са заделени за ремонт на пътя до Ихтиман.

xxx

Първоначалната проверка на газова уредба на автомобила, монтирана допълнително, ще се извършва само в сервизи, в които се правят периодични технически прегледи. Тези сервизи обаче трябва да са лицензирани и да са получили право да правят такива проверки. Списъкът им ще бъде публикуван на страницата на “Автомобилната администрация”. Промяната влиза в сила от 4 март.

xxx

Магазин – общинска собственост – от 508 кв. м ще се продава на търг с явно наддаване при първоначална тръжна цена 40 лв./кв. м. Търгът ще се проведе на 18 март.

Leave a Reply