Новини

Накратко

Оранжерия за зеленчуци ще изгражда „Васкос” ЕООД върху 20 дка в м. Червената земя. Фирмата спечели общинския търг на 18 март като единствения явил се кандидат. Земята бе закупена на началната й цена – 122 хил. лв.

ххх

Няма да се отпускат помощи на лица, подпомагани от дирекция „Социално подпомагане” през същата календарна година, постановиха общинските съветници. Освен това вече ще се изисква служебна бележка за доходите през последните 6 месеца не само от молителя, но и от съпруга /съпругата/. Ако молителят е пък социално слаб, трябва да представи и съответен документ от „Социално подпомагане”.

ххх

9 места за гаражи в кв. „Възраждане” бяха продадени на общинския търг на 18 март. Повечето парцели са на ул. „Ихтиманско шосе”. За всяко място се яви по един кандидат. Терените бяха закупени на началната им тръжна цена – по 35 лв. за кв. метър без ДДС.

Leave a Reply