Новини, Политика, Шарен свят

Накратко

Общинският проект за ремонт на болницата на стойност около 4 млн. лв. ще бъде осъществен с помощта на съфинансиране от страна на Общината в размер на 200 хил. лв. – 5.4 % от цялата стойност.

ХХХ

Центърът за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица с увреждания /настанен в бившето училище “Отец Паисий”, зад гимназия “Константин Фотинов”/ ще бъде газифициран по общински проект. За целта Общината ще кандидатства по програма “Красива България”, като ще осигури половината от необходимите общо 140 хил. лв.

XXX

Земеделски земи край Ковачевци и Райово ще бъдат отдадени под наем чрез общински търгове с явно наддаване.

ХХХ

На питания на общинските съветници Валентин Милушев /ГЕРБ/ и Светлана Атанасова /”Бъдеще за Самоков”/ отговори аргументирано на последната общинска сесия кметът Владимир Георгиев. Питанията бяха свързани със стопанисването на имоти в Боровец и принципите за облагане с налози на юридически лица в курорта.

ХХХ

Повторният търг с явно наддаване за апартаменти и места в подземния паркинг на новия общински жилищен блок в кв. “Самоково”, предвиден за 24 януари, не се състоя, тъй като не се явиха кандидат-купувачи. Както е известно, при последния търг на 17 януари бяха закупени още два апартамента и едно ателие в блока. За паркоместата пък, които се предлагаха на цени от 6000 до 13 000 лв., и тогава нямаше желаещи.

ХХХ

Страна по съдебни дела е Общината във връзка с жалби срещу новия план на Белчин бани и плановете за изграждане на новото регионално депо.

Leave a Reply