Новини, Шарен свят

Накратко

Обществената трапезария „Кутна Хора” ще бъде ремонтирана. За тази цел Общината ще кандидатства с проект на стойност 54 хил. лв., като ще осигури 63 % от общия бюджет – към 34 хил. лв.

х х х

Отчетът за изпълнението на бюджета за 2013 г. бе приет от Общинския съвет на 22 май. Приходите са на стойност 25.4 млн. лв. Приети бяха и отчетите за извънбюджетните сметки и фондове и за състоянието на общинския дълг за миналата година. Годишният отчет на общинския бюджет за м. г. е приет без забележки от Сметната палата. По-подробно по въпроса „Приятел” писа в бр. 33 от 13 май.

х х х

Следващата сесия на Общинския съвет ще се състои на 26 юни, четвъртък. Предвижда се тогава да бъдат обсъдени предложения на постоянните комисии на местния парламент и на кмета на общината.

Leave a Reply