Новини, Политика, Туризъм, Шарен свят

Накратко

Управител на Домашния социален патронаж ще бъде Красимир Кощров, досегашен отговорен служител в Общината. На неговото място – като главен експерт “Социални дейности и здравеопазване”, пък е назначена Ралица Герасимова.

ХХХ

Собствениците само на 80 обекта са подали в Общината декларации за облагане с туристически данък. Крайният срок за приемане на документите беше 30 януари. Според служители общо 175 обекта в района, за които трябва да бъдат подадени декларации, 140 са категоризирани от Общината като средства за подслон и места за настаняване, а 35 обекта са категоризирани от Министерството на икономиката. Уточнено бе, че пропусналите срока собственици подлежат на санкции.

1 Comment

  1. Dan

    На номенклатурката ново местенце!Специалист,при това отговорен!Ха-ах!

Leave a Reply