Новини, Шарен свят

Накратко

Асоциация “Онгъл” започна етноложки проучвания по проекта „Образ – мит – текст“ в гр. Самоков и Самоковско”. Финансова подкрепа оказват Националният дарителски фонд “13 века България” и Импресарско-издателската къща “Род”. На родолюбивото начинание съдействат Софийската света митрополия, Община Самоков, Историческият музей и Регионалният исторически музей в Русе.

х х х

След второто класиране за новите паралелки след 7 клас през учебната 2014-2015 г. в средните училища в Самоков са попълнени трите паралелки в ПТГ „Никола Вапцаров”, двете паралелки в ПГ „Константин Фотинов”, една паралелка в СОУ „Отец Паисий” и двете паралелки в ОПУ „Неофит Рилски”.

Leave a Reply