Новини, Шарен свят

Накратко

Собствеността на ВиК системите и съоръженията се превръща в ябълка на раздора в нашия район, а и на други места. Комисията по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика предлага на Общинския съвет да откаже да съгласува разпределението на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и общината, намиращи се в обособената територия в нашия район.

х х х

Програма за осигуряване на заетост на безработните през 2015 г. е изработила и представила Общината. Предстои програмата да бъде разгледана в регионалната комисия и в комисията по заетост към областния управител. След това документът с предложенията ще бъде предаден в Агенцията по заетостта.

х х х

27 младежи са подали заявления в Общината по проект „Старт в кариерата”. Конкретно за Общината са предвидени пет работни места, за които кандидатстват 12 души. За едно от работните места /по специалност „Право”/, няма подадена молба. От Бюрото по труда уточниха, че интервютата с кандидатстващите младежи ще се проведат през ноември.

х х х

Предложението за актуализиране на транспортната схема на общината не бе прието от Комисията по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика. Предстои въпросът да се обсъди на предстоящото заседание на местния парламент.

Leave a Reply