Новини, Шарен свят

Накратко

Язовир "Алино"

Микроязовирът над с. Марица бе проверен на 16 февруари от представители на “Язовири и каскади” и на Тексим банк, която е собственик на този водоем.

ХХХ

Реките и мостовете в общината са обект на проверка от отделни групи специалисти, назначени със заповед на кмета Владимир Георгиев. Целта е да се види състоянието на водоемите и съоръженията и да се набележат мерки за предотвратяване на опасността от наводнение. На заседание на щаба за борба с бедствията, което ще се проведе днес, ще бъдат разгледани резултатите от проверките и ще се определят ангажиментите и задълженията на съответните ведомства.

Leave a Reply