Новини, Шарен свят

Накратко

Туристическата градина ще има скоро подробен устройствен план, ако общинските съветници решат на предстоящото си заседание да отпуснат средства за тази цел. Стремежът е градината и да се отдели по-отчетливо от съседния стар гробищен парк.

x x x

В Центъра за настаняване от семеен тип /при бившето училище „Никола Драмалиев”/ са гостували на 13 ноември определените 12 деца от дома в с. Доганово, Елинпелинско. Младите хора са останали очаровани от условията, които се предлагат в центъра и дори си „определили” местата в стаите. Очаква се в скоро време децата да бъдат доведени и настанени в Самоков.

x x x

Общинският съвет ще заседава на 20 ноември, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината. Ще бъде взето отношение по предложения на постоянните комисии на съвета и на кмета на общината.

Leave a Reply