Новини, Шарен свят

Накратко

Пет имота край Ковачевци с обща площ 13 дка бяха отдадени под наем на единствения кандидат, явил се на търга на 14 ноември. Имотите ще се ползват в продължение на пет години срещу 268 лв. годишна наемна цена. Единственият явил се кандидат спечели нива от 2.5 дка в м. Пашаница край града ни срещу 50 лв. годишен наем. Нивата ще се ползва пет години.

х х х

Не се явиха кандидати за наемане на бившия магазин за сувенири по пътя за Боровец и на три помещения в Общинския пазар. Търговете, предвидени за 14 ноември, не се състояха. Първоначалната цена за месечен наем на магазина бе 225 лв., а за помещение в пазара – 170 лв.

х х х

Общо около 12 дка ливади ще се продават на общински търг с явно наддаване на 12 декември. Два от имотите са от 10.5 дка и от 1 дка, а място от 0.5 дка е предвидено за овцеферма. Началната тръжна цена е 24 422 лв. На отделен търг на същата дата ще се продава и ливада от 2 дка при начална цена 4000 лв. без ДДС. Евентуални повторни търгове ще се проведат на 19 декември.

Leave a Reply