Новини, Шарен свят

Накратко

Сграда в Девическия манастир ще бъде демонтирана съгласно заповед на кмета Владимир Георгиев от 14 януари. „Сградата е изцяло амортизирана и не отговаря на съвременните норми за обитаване”, се казва в документа. Нареждането трябва да се изпълни в срок от един месец от получаването му, като се запази същевременно оригиналният вид на оградата на манастира от западната страна.

х х х

Офисът на Комисията за защита от дискриминация в Софийска област ще бъде в административната сграда на бул. „Витоша” № 4 в София. В офиса ще работи регионалният представител на комисията за нашата област. Там той ще приема граждани и ръководители на фирми и неправителствени организации за консултации и за подаване на жалби и сигнали.

х х х

Програмата за саниране на жилищни сгради бе приета от правителството на 28 януари. Целта е да се осигурят по-добри условия за живот на гражданите. В изпълнение на програмата ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ на регистрирани сдружения на собствениците, които ще сключват договори с кмета на общината. Очаква се в крайна сметка да се намалят разходите за отопление на домакинствата, като се осигурят същевременно възможности на строителния бизнес за по-ефективна дейност.

Leave a Reply